CV

Geboren in 1947  in Den Haag

Verhuisd naar Teteringen in 1952

Mencia de Mendoza lyceum, Gym B in Breda, geslaagd in 1968

Middeloo, Academie voor Beeldende Vorming 1968-’70

Technische Hogeschool Eindhoven, afgestuurd tot bouwkundig ingenieur 1975

Werkzaam bij Boerengroep en Werkgroep Beter Zuivelbeleid, Wageningen tot 1982

In 1981 naar N Holland verhuisd en in wisselende samenstelling werkzaam bij Bond van plattelandsvrouwen,  consulente samenlevingsopbouw en Volkshogeschool Bergen agrarisch werk.

Van 2000 tot 2010 werkzaam op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ca 40 jaar relatie met Jan Wentink, samen  dochter Tina en 3 kleinkinderen.

Vanaf 2010 gepensioneerd, met veel hobby’s: kleinkinderen, dansen, tuin en kunst en Kenia bezoeken, waar dochter met gezin leeft.